Způsob ošetření

Způsob ošetření, který volím při své terapii je velmi individuální.

Po svých letitých zkušenostech zjišťuji, že žádná, metoda pro terapii není samospasitelná, ani není možné ji vytrhnout z obrovského celku veškerých možností. Každý jsme jiný, máme jiné, i když mnohdy na první pohled možná velmi podobné problémy či nemoci. Každému z nás však vyhovuje jiný způsob přístupu, jiný druh terapie, jiná cesta, všechno má svůj čas i svůj prostor….
Do mého života vstoupila před lety AROMATERAPIE a za ten čas se v mém světě důvěrně zabydlela a získala své vzácné, dovolím si říct, pro mě královské místo.
Vonné oleje a masti, zábaly, masáže, koupele..
Vůně, které ozdraví tělo a pohladí duši….
Práce s éterickými oleji mě provází už dlouhá léta, jen způsob, jak a kdy je používat, se mění, rozvíjí a doplňuje o jiné náhledy a možnosti dalších terapeutických postupů.

Je dobré zde i podotknout, že studium Institutu aromaterapie mi otevřelo další možnosti, jak doplnit své již zažité postupy o mnohé další poznatky ,a tím také rozšířit obzor pro svou další práci.
Základy čínské medicíny,Orientální diagnostika, využití principu pěti elementů, reflexní terapie, psychologie, dohledávání příčin stávajících problémů a nemocí, …
Všechny tyto poznatky a zkušenosti v případě mého pracovního postupu však slouží "pouze" jako důležité schůdky, které vedou do chrámu "aromaterapeutické masáže", kterou vnímám jako zlatý klenot před ukončením terapeutického setkání.

Při vytváření receptury pro ošetření, se snažím posoudit situaci ze všech dosažitelných směrů. Za velmi důležité považuji znalost éterických olejů. Nejen co se týká jejich účinků, složení, kontraindikací, vhodných kombinací a způsobů použití, pro naše fyzické problémy. Stejně tak důležité vidím účinky éterických olejů pro harmonizaci naší psychiky, pro pohlazení duše, které vede k pocitu klidu, uvolnění a relaxace …

Patřím však také mezi lidi, kteří si plně uvědomují, že to nejsem já, kdo přesně ví, co komu pomůže a co přesně kdo potřebuje. A také, že nejsem ten,kdo uzdravuje… Byť každého klienta plně vnímám a snažím se vycítit jeho nastavení a základní potřeby, vždycky to bude právě ten klient, který přichází, co ví, jaké kroky a kterým směrem, má ke svému uzdravení učinit.. mohu však být u tohoto procesu hledání a uzdravování, přítomna.

Možná právě proto,zde, k potvrzení či snad upřesnění svého rozhodnutí, pro vytvoření masážního oleje, volím způsob tak zvané "intuitivní autodiagnostiky".V tomto momentu si klient vybere tři lahvičky s éterickými oleji, jejichž obsah nezná.

Každá esence má své vlastnosti, schopnosti i symboliku. Každá z nich pracuje na určitých úrovních našeho těla, často se mezi sebou různě doplňují a podporují své účinky.Pokud máte před sebou tři intuitivně vybrané oleje, je možné, pokud vám není cizí i čtení mezi řádky, vyčíst krátký a mnohdy velmi výstižný příběh, který nám dovolí zorientovat se v daném řešení problému a nezřídka také upozorní na velmi důležité, mnohdy však zapomenuté či opomíjené momenty.

Klient vědomě vnímá vůní vybraných esencí, a popisuje pocity, které v něm vyvolávají. Je velmi důležité být bdělým terapeutem, společníkem i průvodcem, znalým účinků aromaterapie, pro harmonické propojení těla, duše i ducha…dochází totiž k neuvěřitelným momentům vnitřního uvědomění si svých skrytých emocí a bloků, které člověka sužují často i podvědomě, řadu let.

Prvotní výběr esencí slouží k diagnoze stavu a situace. Ne vždy jsou však tyto esence voleny také pro následnou terapii.

Mnohdy je důležité, v terapeutickém výběru pokračovat a společně dohledat esence, které situaci zharmonizují, pročistí a prosvětlí…

Aromaterapeutické esence jsou výborným klíčem k harmonizaci energetických center našeho těla, působí velmi přirozeně na úrovních čaker.
Abychom mohli informace v dané situaci ještě upřesnit, zaměřuji se s pomocí esencí a čakrových karet právě na jejich harmonizaci.
Pokud na sebe některá z čaker upozorní, je to další nasměrování, kudy může naše cesta vést.. Každé energetické centrum našeho těla má také svou symboliku a ve spojení s vybranými éterickými oleji. je možné dosáhnout velmi povzbudivých výsledků pro ozdravění celé naší bytosti.

Způsob mé práce s klientem je postaven na základním rozhovoru, který je při prvním sezení často spojen s vypracováním celkové anamnézy. Tady můžeme společně pojmenovat problém a snažit se nalézt smysluplné řešení.

Přicházejí však také lidé s potřebou klidu a odpočinku, chybí jim něco, co nelze pojmenovat. Nebolí je tělo, ale skryté trápení a smutek jim leží na srdci,
Většinou se rozpovídají o svém trápení a do začátku hledají hlavně posluchače.
Považuji za moudré, klientovi velmi pozorně naslouchat a pokud možno nevstupovat do jeho monologu, vhodnou otázkou je však dobré nasměrovat hledání a nalézání správného postupu.. Čím méně vstupuje terapeut do výpovědi klienta a nesnaží se mnohdy poradit za každou cenu, tím se zvyšuje šance na to,aby si klient proklestil svou cestu sám, a většinou je to právě ta cesta, která má pro něj největší smysl a nejhlubší význam.
Bývá to cesta náročná a mnohdy trnitá… klient je často překvapen a zaskočen, že najednou třeba úplně poprvé popsal svůj problém a nazval ho pravým jménem…

Je však velmi důležité, aby terapeut vnímal velmi pozorně nit vyprávění, protože je třeba dohledat základní informace pro další postup pro ošetření. Prodlužováním hovoru by se rozptýlila pozornost všemi směry.
Po základním rozhovoru a stanovení základní diagnostiky je patrná cesta, kudy se bude ubírat další ošetření, pomocí aromaterapeutických olejů.

K vytvoření receptury pro aromaterapeutickou masáž je z mého pohledu důležitá nejen znalost éterických olejů a jejich účinků, ale také přímá účast klienta na jejím vytváření. Považuji za velmi přínosné, vybírat oleje společně, kdy je klient informován o všech aspektech, které vedou terapeuta, k doporučení právě toho či onoho éterického oleje, nebo jejich kombinace.

Způsob dalšího ošetření se odvíjí podle individuálních potřeb.
Pouze vyjímečně provádím aromamasáž celého těla při prvním setkání. Většinou masíruji partie těla, které na sebe upozorňují přímou problematikou a téměř u každého klienta provádím masáž chodidel, mnohdy se v rámci toho zaměřím na patřičné reflexní plošky.

Aromaterapeutická masáž je velmi jemný a přitom velmi účinný způsob, jak pomocí přirozených doteků a voňavého pohlazení, necháme tělo prostoupit vůněmi… Pocit vnitřního klidu a bezpečí přináší možnost, nastoupit na cestu uvědomění a uzdravení naší celé bytosti.

Pokud se pokusím v pár bodech zmínit pro mě důležité aspekty pro terapii, nesmí chybět to, co většinou hledáme v ordinacích klasického zdravotnictví a čeho se nám tak málo dostává:

  • projevený zájem o klienta a čas, který je určený pouze a výhradně jemu
  • získání důvěry poskytnutím příjemné a klidné atmosféry
  • aktivní zapojení klienta do procesu hledání a uzdravování
  • informovanost klienta o možnostech a způsobech terapie
  • patřičná kvalifikace a kompetence terapeuta
  • znalosti, zkušenosti, dovednosti a stálý růst
  • laskavý a otevřený přístup terapeuta ke klientovi

Pár slov na závěr…….
Ať se zabývám různými způsoby, kterými se snažíme dohledávat cestu pro uzdravení, stále je hlavním tématem mé práce AROMATERAPIE.
Na základě nejen vlastní zkušenosti, je v mém ,poměrně širokém okolí, důvěrně známo, že: "AROMATERAPIE OTEVÍRÁ SRDCE A ROZPOUŠTÍ KŘEČ DUŠE!"
A tam, kde není bolavé srdce a trápení na duši, přece ani nemoc nemá své místo!
Vždyť celý svět dnes strádá nedostatkem klidu, pohlazení na těle i na duši, s naprostou absencí Chápajících, laskavých a uzdravujících doteků….
A možná právě i aromaterapie, se svými vůněmi a pohlazením při masážích,může být jedním z kouzelných proutků, pro zkvaklitnění našich životů.
Já opravdu pevně věřím, že spokojený člověk, který žije v harmonii se světem i sebou samým, v lásce upřímnosti a otevřenosti, může být nejen krásný, ale také zdravý a šťastný.

Mnohdy člověk tápe a neví kudy kam, dnes si však stojím za tím, že aromaterapie může být našim smysluplným i příjemným společníkem, rádcem i učitelem!