LABYRINT

 

Přinášíme pro nás všechny vánoční dárek,
zrodilo se v tomto čase nové, a mnohými očekávané CD LABYRINT

CD Labyrint. Královská OÁZA Od "početí" jeho první písně uběhlo několik let.
V porovnání s prvním CD U PRAMENE byla jeho cesta dlouhá a dobrodružná, jak už to tak na zemi v lidských životech chodí.

V prosinci 2011 jsem strávila měsíc v Indii. Jako velký magnet, mě i naši dcerku - tehdy 12letou Sarai, povolala Arunáčala a setkání s Maharišim.
A tady, v lůnu Maharišiho jeskyně, v nitru svaté hory, se zrodily první buňky nového života.  "Kdo jsem já?"....
Aniž jsem tušila, vstoupila jsem do LABYRINTU.
První krůčky v písních na dva roky zastavilo setkání s Aramejským Otčenášem, který se jako zpívaná modlitba stal ústřední písní celého CD.
Hluboké prožívání učení Ježíše Krista mě naplnilo melodií jeho rodného jazyka a objevovaly se další zázraky....
Cesta Labyrintem přinášela výživný proud prožívaných situací. Trny i kamení, slunce i tmu, moře i pouště, křižovatky se slepými uličkami, občas se objevila i stopka...cesta, na které každý, se zaprášenýma nohama, nese svůj pomyslný kříž.
Klikatou a jedinou možnou cestou, každý jednou dojde do nitra svého životního Labyrintu. Tady, uprostřed svého vlastního probuzení máme příležitost, odložit všechno, co není naše, co nejsme my...a poprvé se s úlevou svobodně nadechnout!

Přijetí, vděčnost a pokora.
Po probuzení není potřeba nikam jít, není co hledat, není kdo by hledal.
Projít labyrintem je cesta. Na jejím konci samotný labyrint zmizí a v probuzených srdcích rozkvete Láska....

Bez dallších slov, bez potlesku, v tichu vděčnosti
Sylvie

Labyrint nebo bludiště?

Hledání a nalézaní. Iluze o hledání....
Proč mnohdy zoufale hledáme TO, co už tu dávno je a vždy bylo....jako tichý svědek našeho objevení sama sebe, až nastane ten zralý okamžik.
TO hledané jen tiše přihlíží božskému procesu lidského přežívání, prožívání a žití,trpělivě - věky věků, otevírá svou náruč šťastnému sebe-shledání.

Legenda o labyrintu vypráví příběh, ve kterém se zrodil polobůh-poločlověk Minotaurus. (Bůh - člověk plus ego? Bůh zrozený do lidského těla?) Spojení lidského a božského dalo vzniknout tvoru napůl lidskému a napůl zvířecímu. Strašlivý člověk-býk naháněl hrůzu a žádal lidské oběti. Každých devět let žádal život sedmi panen a sedmi mládenců, které pozřel.
Labyrint. Theseus a MinotaurTehdy řecký král Minos povolal legendárního řemeslníka jménem Daidalos, aby vytvořil podzemní vězení, ve kterém toto "děsivé stvoření" zůstane navždy skryto světu.
Byl vytvořen LABYRINT, obrovské kruhové bludiště, jehož všechny cesty vedly do jeho středu. Uvnitř byl postaven chrám, kde tajemná bytost přebývala. Vedla cesta dovnitř, nebylo však možno najít cestu ven.
Léta tento temný stín dopadal na celou zemi.
Nazrál čas a v příběhu se objevil odvážný mladík Theseus. Ten se odhodlal netvora zabít a zbavit tak Athény stálého strachu. Ariadna,dcera krále Minoa se do mládence zamilovala a přispěchala mu svou ženskou moudrostí a vynalézavostí na pomoc. Ze svých hedvábných vlasů upředla zlatou nit, kterou mladý Theseus upevnil při vstupu do labyrintu na vstupní sloupec. Z přadena se klikatou cestou odvíjela zlatá nit, díky které se mohl bezpečně vrátit z nitra labyrintu, když Minotaura přemohl...
Tolik praví část legendy, ve které ukazuje Labyrint jedno ze svých podobensví a mnohých poselství.

Labyrint v Chartres - Královská OÁZA

Labyrint byl také historicky i symbolicky spojen s příběhem krále Šalamouna a královny ze Sáby, ze známé historie se váže také s učením Ježíše Krista a Marie Magdaleny.

Bludiště nebo labyrint?

Bludiště je odedávna vnímáno jako začarované místo, ze kterého není úniku. Mnoho cest, mnoho slepých uliček. Bloudění, blouznění, ztracení a zatracení.
Díky příběhu Theseuse a Ariadny je bludiště, díky lásce muže a ženy, povýšeno na labyrint. Vzájemná láska utkala zlatou nit, která bezpečně provází kroky na cestě do nitra, a ze středu zase ven...
CD Labyrint. Královská OÁZA Procházení labyrintem je dnes již v mnohém vnímáno jako cesta do svého nitra. Cesta do chrámu svého srdce, cesta ke svému vnitřnímu mistrovství.
Pokud mystický příběh labyrintu propojíme s Ježíšovým učením, zahlédneme dlouhou, klikatou a trnitou cestu životem, která končí ve středu labyrintu..A zde, v plné důvěře a s přirozenou odvahou přemůžeme svého největšího nepřítele.
Strach, ego, satana, vlastní smrt.....
Všeho se vzdát, odevzdat vlastní život do rukou Božích...aby se zrodil nový život! Vzkříšení, které Ježíše obohatilo Kristovstvím.
A mistr "vstal z mrtvých", aby vyšel z Labyrintu a učil o té zázračné Cestě, na které smrtí (ega) nic nekončí.
Naopak, zrodí se nový život, který září jako Křišťál (Kristus) a labyrint se proměňuje v jasnou a zářivou cestu, posázenou brilianty uvědomění.

Labyrint je cesta. Klikatá, často plná trní a kamení.
Dnes již však bezpečně víme, že neomylně a jediným možným pro nás směrem, vede Domů.
Zlatá nit, kterou jsme spojeni se Zdrojem, nám ukazuje cestu, na které nelze zabloudit.
Zlatá nit vede středem, jasně a jedinečně ukazuje "zlatou střední cestu" bez nežádoucích odchylek a slepých uliček.
Nit je tak jemná a tak pevná současně.....utkáná láskou božské Matky a Otce.
Můžeme s důvěrou povolit otěže naší lidské mysli, síly, zodpovědnosti a bojovnosti....a nechat se jednoduše a uvolněně vést...

Píseň Labyrint z CD "Labyrint"